PresentChild® wordt aangeleerd in de praktijk door onderling te oefenen en videocases; middels theorie op video en beschreven in een uitgebreid werkboek en via eigen proces opdrachten.

De basis van de training is het leren vertalen van allerlei situaties waar ouders zich bij hun kind zorgen om maken. De stof wordt meestal interactief en met gevarieerde werkvormen aangeboden.

Ja, ik wil graag gebeld worden voor een oriënterend gesprek.

Programma van de training

Rechts onderaan deze pagina kun je het programma van de Training tot Kindertolk downloaden.

Theorie

De theorie gaat o.a. over het concept achter de methodiek maar bijvoorbeeld ook over de ontwikkelingsfasen van kinderen als die - vertaald en wel - model staan voor het ontwikkelingsproces van ouders.

Praktijk: leren vertalen

Het praktijkdeel bestaat uit paper- en videocases, live casuïstiek, oefenen met medestudenten en casuïstiek uit je eigen werksituatie. Je ontvangt na elek les een vertaalopdracht om thuis uit te werken.

Methodiek en tools

Hoe doe je een intake-gesprek, wat zijn hier de valkuilen? Welke verschillende vertaalvormen zijn er en wanneer gebruik je welke? Hoe koppel je de vertaling terug naar de ouders en waar kun je dan tegen aan lopen? Antwoorden op vragen van ouders. Handvatten om ouders te helpen hun veranderingsproces effectief gestalte te geven.

Eigen proces

De methode wordt als techniek geoefend maar ook via eigen proces-onderdelen zelf ondergaan. We zijn tenslotte allemaal kinderen geweest en velen hebben ook kinderen. We vinden het belangrijk dat je uit eigen ervaring weet waarover je praat. Een en ander houdt in dat je een enorme sprong in je eigen bewustwordingsproces kunt maken. De focus van de training is echter werkgericht en ligt niet primair bij persoonlijke ontwikkeling.

Leertherapie

Je kunt een cliënt alleen daar brengen waar je zelf bent geweest. Wanneer we merken dat je eigen proces hapert, dan zullen we je sterk leertherapie aanraden bij een van de co-trainers en/of een door ons aangewezen kindertolk. De ervaring leert dat dit zowel het eigen proces als het vertalen als de hulp aan cliënten ten goede komt. Evt. leertherapie is voor eigen rekening.

Boeken

Je wordt geacht drie boeken te lezen van de boekenlijst, deze komen voor eigen rekening of kunnen geleend worden uit een openbare bibliotheek. Je maakt hiervan een verslag, wat is de waarde van dit boek voor jou als kindertolk?

Tussenevaluatie

Halverwege de training heb je een individuele tussenevaluatie met de docent. Hierin worden je vordering, de aandachtspunten en eventueel je eigen proces besproken voor zover dit van invloed is op je werk als kindertolk.

Het eindwerkstuk

Het eindwerkstuk is een verslag van een van de oefentrajecten die je met cliënten hebt doorlopen.

De training vond ik mooi; de methode is eenvoudig en dat is tegelijkertijd de kracht